banner

banner
American Warships (2012) ยุทธการเรือรบสยบเอเลี่ยน

American Warships (2012) ยุทธการเรือรบสยบเอเลี่ยน

เมื่อกองเรือรบไม่ทราบสัญชาติประกาศสงครามถล่มโลกมีเพียงลูกเรือของเรือรบยูเอสเอสไอโอว่าซึ่งเป็นเรือรบลำสุดท้ายของอเมริกาเท่านั้นที่จะตอบโต้เพื่อปกป้องโลกไม่ให้ดับสิ้น