banner

banner
Always Sunset On Third Street 1 (2005) ถนนสายนี้ หัวใจไม่เคยลืม ภาค1

Always Sunset On Third Street 1 (2005) ถนนสายนี้ หัวใจไม่เคยลืม ภาค1

เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ความสัมพันธ์ ความหวัง และความรักของสมาชิกในชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งบนถนนสายที่ 3 โดยมีกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประมาณคริสต์ทศวรรษที่ 1950) เป็นฉากหลัง