banner

banner
Alice In Borderland Season 2 (2022) อลิสในแดนมรณะ 2

Alice In Borderland Season 2 (2022) อลิสในแดนมรณะ 2

<p>Alice In Borderland Season 2 (2022) อลิสในแดนมรณะ 2 นักเล่นเกมผู้ไร้เป้าหมายชีวิตและเพื่อน 2 คนได้หลุดเข้าไปในโลกคู่ขนานของโตเกียว ซึ่งบีบให้พวกเขาต้องเล่นเกมเสี่ยงตายเพื่อเอาชีวิตรอด</p>

เลือกตอน / Episode

EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8