banner

banner
AVATAR 2: THE WAY OF WATER (2022) อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ

AVATAR 2: THE WAY OF WATER (2022) อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ

<p>Avatar The Way of Water (2022) อวตาร วิถีแห่งสายน้ำ ผ่านไปกว่า 10 ปี จากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคแรก &ldquo;อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ&rdquo; เริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวของครอบครัวซัลลี่ (เจค เนย์ทีรี่ และลูก ๆ ของพวกเขา) และปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญ ทั้งการพยายามอย่างหนักเพื่อปกป้องสมาชิกในครอบครัว การต่อสู้เอาชีวิตรอด และโศกนาฏกรรมที่พวกเขาต้องพบเจอ</p>