banner

banner
A Better Tomorrow โหดเลวดี

A Better Tomorrow โหดเลวดี

A Better Tomorrow โหดเลวดี (2018) ภาพยนตร์เรื่องนี้มีร่องรอยการเดินทางของอดีตนักค้าของเถื่อนที่พยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และซ่อมแซมความสัมพันธ์ของเขากับพี่ชายที่บาดหมางกันหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุก