banner

banner
72 Hour Golden Operation (2023) ปฏิบัติการ 72 ชั่วโมง

72 Hour Golden Operation (2023) ปฏิบัติการ 72 ชั่วโมง

<p>เริ่มต้นปฏิบัติการแผนการร่วมมือกับกองสืบสวนคดีอาญา กองปราบปราม กองบังคับการตำรวจจราจร และกองบังคับการตำรวจพิเศษ ตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด รวบรวมหลักฐาน และเริ่มดำเนินการจับกุมกิจกรรมของเหล่าสาวกทั้งหมดในเมืองผู่กวง ตำรวจใช้กรอบเวลาวิกฤต 72 ชั่วโมงเปิดปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดเพื่อกำจัดเหล่าสาวกให้สิ้นซากในคราวเดียว จุดมุ่งหมายคือการระบุสมาชิกหลักที่ชักจูงองค์กรและฟื้นฟูเมืองผู่กวงให้กลับมารุ่งเรืองในอดีต เมืองแห่งแสงสว่างและคุณธรรม <a href="https://www.fwiptv.tv/"><strong>หนังใหม่</strong></a></p>