banner

banner
13_13_13 วันอาถรรพ์หมายเลข13

13_13_13 วันอาถรรพ์หมายเลข13

สำหรับพันปีปฏิทินได้เพิ่มวันพิเศษทุก ๆ สี่ปี ในการทำเช่นนั้นพวกเขาละเมิดปฏิทินมายาโบราณ ตอนนี้เราอยู่ในเดือนที่ 13 ของปีที่ 13 ของสหัสวรรษใหม่และมีน้อยคนที่รอดชีวิตจะต่อสู้กับโลกแห่งปีศาจ